Hakkında

Uzman Psikolog Emine KAYA BİCAN

Tavsiye Ediyorum    

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans, Ankara Üniversitesi Gelişim Psikolojisi yüksek lisans Mezunudur. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji bölümünde tez aşamasında bir doktor adayı olarak eğitimine devam etmektedir.

Çeşitli eğitim ve okul öncesi kurumlarda psikolog ve yönetici olarak görev almıştır. Edindiği akademik eğitimlerin yanı sıra çeşitli projelerde yer almış, çeşitli psikolojik değerlendirme envanterlerinin ve psikolojik müdahale yaklaşımlarının eğitimini almıştır. Çalıştığı kurumlarda çocuklar gençler ve aileleri ile bireysel görüşmeler yapmış, gelişimlerini takip etmiş, bireysel ve grup çalışmaları yapmıştır. Yaptığı bireysel ve grup çalışmaların yanı sıra anne babalara, öğrencilere, öğretmenlere ve personele yönelik seminerler, çalıştaylar ve oryantasyonlar düzenlemiştir. Çalışmalarını kurucusu olduğu anababalik.com üzerinden yürütmektedir. Aynı zamanda bireysel, çift ve aile danışmanlık hizmetleri vermeye devam etmektedir.

Çocuk ve gençlere yönelik uyguladığı testler:

 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV (WÇZÖ-IV); Moxo Dikkat Testi; Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi; Çocuk Objektif Testleri Eğitimi; Bender-Gestalt Testi; Ankara Gelişim Tarama Envanteri – AGTE; Gessel Testi; Frostig Görsel Algı Testi 1 & 2; Kaufman Kısa Zeka Testi; Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Katıldığı Eğitimler, Workshoplar ve Seminerler:

 • Eğitim: Deneyimsel Oyun Terapisi 2. Düzey Eğitimi, Byron NORTON, Psikoloji İstanbul, (Ekim, 2021).
 • Eğitim: EMDR I. Düzey Temel Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü (Ekim, 2021)
 • Webinar: Deneyimsel Oyun Terapisinde Travma İfadelerinin İzini Sürmek, Byron NORTON, Psikoloji İstanbul, (Ekim, 2021)
 • Webinar: Deneyimsel Oyun Terapisinde Borderline Ebeveynlik Kavramları & Çocuklar Üzerindeki Etkisi, Byron NORTON, Psikoloji İstanbul, (Eylül, 2021)
 • Webinar: Maggie Kline ile Çocuklarda Sosyal Duygusal Gelişim
 •  Esnek Dayanıklılık Yol Haritası Modeli,  Maggie KLINE, Somatik Deneyimleme, (Nisan, 2021)
 • Webinar: SE Basics Semineri,  Didem ÇAYLAK VAN ZUIJLEN, Somatik Deneyimleme, (Nisan, 2021)
 • Webinar: Deneyimsel Oyun Terapisinde Oyuncakların Sembolik Anlamları, Byron NORTON, Psikoloji İstanbul, (Nisan, 2021)
 • Webinar: Deneyimsel Oyun Terapisinde Oyuncakların Sembolik Anlamları, Byron NORTON, Psikoloji İstanbul, (Nisan, 2021)
 • Webinar: Dr. Christa Santangelo ile Ergenlik Üzerine, Christa SANTANGELO, Psikoloji İstanbul, (Nisan, 2021)
 • Webinar: Çocuklarda Duyusal Konular, Sarah STEINBORN GÖKLER, Caroline De BIOLLEY, Psikoloji İstanbul, (Nisan, 2021)
 • Eğitim: Porno Kültüründe Çocuk Yetiştirmek Eğitici Eğitimi, Gail DINES, Nilüfer DEVECİGİL & Özge ÇİVCİ, Psikoloji İstanbul, (Mart, 2021)
 • Eğitim: Temel Travma Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi
 • Travma, Afet ve Kriz Birimi, (Şubat-Mart, 2021)
 • Webinar: Deneyimsel Oyun Terapisinde Çocukların Metaforik İfadeleri, Byron NORTON, Psikoloji İstanbul, (Şubat, 2021)
 • Webinar: Yakınlık Romantizm ve Cinsellik, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN-AYTUN, Psikoloji İstanbul, (Şubat, 2021)
 • Webinar:Bebekten Sonra İlişkiler, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN-AYTUN, Psikoloji İstanbul, (Aralık, 2020)
 • Webinar: Oyuncu Ebeveyn Olmak, Lawrence COHEN, Psikoloji İstanbul, (Aralık, 2020)
 • Webinar: Porno Kültüründe Çocuk Büyütmek, Gail DINES, Psikoloji İstanbul, (Kasım, 2020)
 • Eğitim: Gottman Çift Terapisi 1. Düzey Eğitimi, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN-AYTUN, Psikoloji İstanbul, (Eylül, 2020)
 • Webinar: İlişki Ustaları, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN-AYTUN, Psikoloji İstanbul, (Ağustos, 2020)
 • Webinar: Çift Terapisinde Aldatma ile Çalışma, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN-AYTUN, Psikoloji İstanbul, (Temmuz, 2020)
 • Webinar: Oyun Terapisinde Aile ile Çalışmak, Nilüfer DEVECİGİL, Psikoloji İstanbul, Haziran, 2020)
 • Webinar: İlişki Şiddeti, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN-AYTUN, Psikoloji İstanbul, (Mayıs, 2020)
 • Webinar: Salgın Günlerinde İlişkiler, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN-AYTUN, Psikoloji İstanbul, (Nisan 2020 – Mayıs 2020)
 • Webinar: 21. Y.Y.da Oyun Terapisti Olmak, Nilüfer DEVECİGİL, Psikoloji İstanbul, (Nisan 2020)
 • Eğitim: Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey Eğitimi, Nilüfer DEVECİGİL, Psikoloji İstanbul, (Nisan 2020).
 • Eğitim: “MEB Onaylı Aile Danışmanlığı Eğitimi”. Olgu Psikolojik Danışma Merkezi & Klinik Terapi Psikolojik danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri, Ankara (Eylül 2019 – Mart 2020).
 • Yaz Okulu: “PhD Summer School ‐ Social Psychology of Family Life” (3 ECTS credits).    Roskilde University, Roskilde, Danimarka, 9 – 11 Temmuz 2019.          
 • Eğitim: Moxo Dikkat Testi. Moxo Türkiye, 2019.
 • Eğitim: “Çocuk ve Ergen Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi”, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, Ankara, (Mayıs 2018- Mart2019).
 • Eğitim: Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV (WÇZÖ-IV), Doç. Dr. İlkiz ALTINOĞLU DİKMEER, Türk Psikologlar Derneği, Ankara, 2018.
 • Eğitim: “Marmara İlköğretime Hazır Oluş Uygulayıcı Eğitimi”, Doç. Dr. Özgül POLAT, Ankara, 2018.
 • Eğitim: “Bilişsel Davranışçı Açıdan Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Yolları”, Doç. Dr. Okan Cem ÇIRAKOĞLU, Türk Psikologlar Derneği, Ankara, 2018.
 • Eğitim: “Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi”, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü, Ankara, 2017.
 • Eğitim: “Oyun Terapisi Eğitimi”, Öğr. Gör. Mahizar TINKIR ALTIN, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, Ankara, 2014.
 • Eğitim: “Çocuk Objektif Testleri Eğitimi (Bender-Gestalt, AGTE, Gessel, Frostig Görsel Algı Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi)”, Dr. Selen AYAS, Psikoloji Eğitimleri ve Terapiler Derneği, Ankara, 2013.
 • Workshop: “Ruhsal Gelişim Psikopatolojisi Hizmetindeki Aile Dizimleri”, Dr. Mehmet Zakarsızoğlu, 15. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Ankara, 2010.
 • Akademik Yayınları:
  • Kaya Bican, E. ve Sarıtaş Atalar, D. (2019, Eylül). “Turkish Preschoolers’ Emotion Regulation: Fathers’ Involvement in Child Care and Mothers’ Working Status” Sunulan bildiri, 19. European Conference on Developmental Psychology, Atina, Yunanistan.
  • Kaya-Bican, E. ve Öner-Özkan, B. (2018, Kasım). Türkiye’de Gönüllü Çocuksuzluğa İlişkin Sosyal Temsiller. Sunulan bildiri, 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye.
  • Kaya-Bican, E. ve Sarıtaş-Atalar D., (2017, Temmuz). The Link between Fathers’ Emotion Socialization Practices and Children’s Outcomes: Moderator Role of Children’s Temperament. Sunulan poster, 15. European Congress of Psychology (ECP 2017), Amsterdam, Hollanda.
  • Kaya-Bican, E. ve Sarıtaş-Atalar, D. (2017). Ana Babaların Duygu Sosyalleştirme Uygulamaları ve Erken Çocukluk Döneminde Duygusal ve Sosyal Gelişim. DTCF Dergisi, 57.2, 1365-1388. doi: 10.1501/Dtcfder_0000001566
  • Sarıtaş-Atalar, D. ve Kaya, E., (2016, Eylül). Okul öncesi çocukların duygu düzenlemelerinde anne ve babaların duygu sosyalleştirme uygulamalarının rolü. Sunulan bildiri, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir Türkiye.
  • Sarıtaş-Atalar, D. ve Kaya, E., (2016, Eylül). Duygu sosyalleştirme uygulamalarında ebeveyn ve çocuğun cinsiyetine göre farklılıklar. Sunulan poster, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir Türkiye
  • Kaya, E. ve Sarıtaş-Atalar, D., (2016, Temmuz). Fathers’ emotion socialization practices and children’s internalizing and externalizing behaviors: Mediator role of children’s emotion regulation. Sunulan poster, 24.Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD 2016), Vilnüs, Litvanya.
  • Kaya, E. ve Sarıtaş-Atalar, D., (2016, Temmuz). The predictors of fathers’ supportive and non- supportive reactions to their preschool aged children’s’ emotions in Turkey. Sunulan poster, 24.Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD 2016), Vilnüs, Litvanya.

  Diğer Yayınları:

  • Kaya Bican, E. (2018, Kasım). Küçük İmparator Sendromu. Bebeğim ve Biz, 48-52
  • Kaya Bican, E. (2018, Eylül). Çocuğunuzun Sevgi Dilini Keşfedin. Bebeğim ve Biz, 50-54.

Üye Olduğu Dernek & Topluluklar:

 • Türk Psikologlar Derneği
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
 • European Society on Family Relations (ESFR) – Avrupa Aile İlişkileri Derneği
Yukarı