Uzman Psikolog Emine KAYA BİCAN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Lisans, Ankara Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Mezunudur. Halen doktora eğitimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünde devam etmektedir.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında stajını tamamlamış, Ankara Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği ve Ankara Keçiören Çocuk Yuvası’nda gönüllü olarak çalışmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kongrelerde kendisinin yer aldığı bilimsel çalışmalarla ilgili sunumlar yapmıştır ve Koç Üniversitesinin Türkiye’de Erken Çocukluk Gelişim Ekolojileri Projesinde saha araştırmacısı olarak görev almıştır. Edindiği akademik eğitimlerin yanı sıra çeşitli projelerde yer almış, çeşitli psikolojik değerlendirme envanterlerinin ve psikolojik müdahale yaklaşımlarının eğitimini almıştır.

Kaya Bican, çeşitli eğitim ve okul öncesi kurumlarda psikolog ve yönetici olarak görev almıştır. Çalıştığı kurumlarda çocuklar gençler ve aileleri ile bireysel görüşmeler yapmış, gelişimlerini takip etmiş, bireysel ve grup çalışmaları yapmıştır. Yaptığı bireysel ve grup çalışmaların yanı sıra anne babalara, öğrencilere, öğretmenlere ve personele yönelik seminerler, çalıştaylar ve oryantasyonlar düzenlemiştir. Çalışmalarını kurucusu olduğu anababalik.com üzerinden yürütmektedir. Aynı zamanda çocuklara, gençlere ve anne babalara bireysel danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Çocuk ve gençlere yönelik yaptığı çalışmalar arasında uyum ve davranış problemleri, yeme, uyku, ve tuvalet sorunları, kaygılar, sınav kaygısı, okula uyum ve okul fobisi, sosyal beceriler, öfke kontrolü, depresyon, kayıp ve yas süreci, boşanma süreci, gelişimsel problemler, oyun terapisi, anne-baba-çocuk ilişkisi, akran ilişkileri, eğitim danışmanlığı bulunmaktadır. Ayrıca, anne ve babalarla yaptığı çalışmalar arasında anne-baba-çocuk ilişkileri, psikoeğitim, hamilelik ve doğum süreci, boşanma, sınır koyma, kardeş rekabeti, gençlik sorunları vb gibi çeşitli konular yer almaktadır.

Çocuk ve gençlere yönelik uyguladığı testler:

 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV (WÇZÖ-IV)
 • Moxo Dikkat Testi
 • Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi
 • Çocuk Objektif Testleri Eğitimi
 • Bender-Gestalt Testi,
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri – AGTE,
 • Gessel Testi,
 • Frostig Görsel Algı Testi 1 & 2
 • Kaufman Kısa Zeka Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Akademik Yayınları:

 • Kaya, E. ve Sarıtaş-Atalar, D., (2016, Temmuz). Fathers’ emotion socialization practices and children’s internalizing and externalizing behaviors: Mediator role of children’s emotion regulation. Sunulan poster, 24.Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD 2016), Vilnüs, Litvanya
 • Kaya, E. ve Sarıtaş-Atalar, D., (2016, Temmuz). The predictors of fathers’ supportive and non- supportive reactions to their preschool aged children’s’ emotions in Turkey. Sunulan poster, 24.Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD 2016), Vilnüs, Litvanya
 • Sarıtaş-Atalar, D. ve Kaya, E., (2016, Eylül). Okul öncesi çocukların duygu düzenlemelerinde anne ve babaların duygu sosyalleştirme uygulamalarının rolü. Sunulan bildiri, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir Türkiye
 • Sarıtaş-Atalar, D. ve Kaya, E., (2016, Eylül). Duygu sosyalleştirme uygulamalarında ebeveyn ve çocuğun cinsiyetine göre farklılıklar. Sunulan poster, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir Türkiye
 • Kaya-Bican, E. ve Sarıtaş-Atalar D., (2017, Temmuz). The Link between Fathers’ Emotion Socialization Practices and Children’s Outcomes: Moderator Role of Children’s Temperament. Sunulan poster, 15. European Congress of Psychology (ECP 2017), Amsterdam, Hollanda
 • Kaya-Bican, E. ve Sarıtaş-Atalar, D. (2017). Ana Babaların Duygu Sosyalleştirme Uygulamaları ve Erken Çocukluk Döneminde Duygusal ve Sosyal Gelişim. DTCF Dergisi, 57.2, 1365-1388. doi: 10.1501/Dtcfder_0000001566
 • Kaya-Bican, E. ve Öner-Özkan, B. (2018, Kasım). Türkiye’de Gönüllü Çocuksuzluğa İlişkin Sosyal Temsiller. Sunulan bildiri, 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye
 • Kaya Bican, E. ve Sarıtaş Atalar, D. (2019, Eylül). “Turkish Preschoolers’ Emotion Regulation: Fathers’ Involvement in Child Care and Mothers’ Working Status” Sunulan bildiri, 19. European Conference on Developmental Psychology, Atina Yunanistan

Diğer Yayınları:

 • Kaya Bican, E. (2018, Kasım). Küçük İmparator Sendromu. Bebeğim ve Biz, 48-52
 • Kaya Bican, E. (2018, Eylül). Çocuğunuzun Sevgi Dilini Keşfedin. Bebeğim ve Biz, 50-54.

Üye Olduğu Dernek & Topluluklar:

 • Türk Psikologlar Derneği
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
 • European Society on Family Relations (ESFR) – Avrupa Aile İlişkileri Derneği