Uzun zamandır emek verdiğimiz makalemiz sonunda yayınlandı!
〰️
Araştırmada, anne ve babaların destekleyici duygusal tepkilerinin okul öncesi dönemdeki çocuklarının duygu düzenleme becerilerine katkılarını inceledik…
〰️
Tıpkı Batı literatüründe de olduğu gibi bulgularımız anne ve babaların çocuklarının olumsuz duygularına tepki olarak farklı düzeylerde destekleyici davranışlar gösterdiklerini, annelerin babalara göre daha destekleyici duygu sosyalleştirme davranışları sergilediklerini ortaya koymuştur. Daha da önemlisi, babaların destekleyici duygu sosyalleştirme uygulamalarının, annenin destekleyici duygu sosyalleştirme uygulamaları ile çocukların duygu düzenlemeleri arasındaki ilişkide anlamlı düzenleyici rolü olduğunu göstermiştir. Bu şu demek: Çocuklar olumsuz atfedilen zorlayıcı duygular deneyimlediğinde anneler babalara kıyasla çocuklarına karşı daha destekleyici tepkiler sergilemekte. Babaların destekleyiciliğinin daha az olduğu koşulda, annelerin destekleyici tepkileri çocukların duygu düzenleme kapasitelerini iyileştirmekte, yani anneler babaların eksik kaldığı ebeveynlik alanını tamamalamaktadır. Bir başka deyişle, özellikle destekleyici duygu sosyalleştirme süreçlerinde yer alan anneler, babaların duygu sosyalleştirme sürecine yeterince katkı sağlamadığı koşullarda bile olası olumsuz duygusal sonuçları telafi edebilmektedir.
〰️
Sonuçlar ayrıca, çocukların duygu düzenleme becerileri ile anne tepkileri arasındaki ilişkinin babalardan tamamen bağımsız olmadığını, babanın sunduğu destekleyici duygu sosyalleştirme tutumlarının, annenin özelliklerinden bağımsız olarak çocuğun duygu düzenleme becerilerinde önemli bir rol oynadığını da ortaya koymaktadır.

Makalenin İngilizce tam metni için buraya tıklayınız.

Yazı oluşturuldu 179

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön