Çalışma Alanlarım

Çocuk ve Ergenlere Yönelik Psikolojik Danışmanlık

Çocuk ve ergenlere yönelik gerçekleştirdiğim seanslarda eklektik bir perspektifle çalışmalarımı sürdürmekteyim. Faydalandığım ekoller Deneyimsel Oyun Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve EMDR terapisi şeklindedir. Çocuk ve ergen bireylere yönelik psikolojik danışmanlık, gelişim ve zeka değerlendirmesi ve/veya psikolojik değerlendirme süreçlerinde danışanlarıma ve ailelerine eşlik etmekteyim. Seanslarımın birincil amacı problem alan olarak ortaklaşa (Çocuk/ergen, ebeveynler ve terapist) belirlenen konuların çalışılmasıdır. İkincil olarak anne-baba-çocuk sistemindeki olası iletişim aksaklıklarını gidermeye çalışarak sosyal ve duygusal düzlemde çocuk ve ergen bireylerin sağlıklı gelişmesini hedeflemektedir.

İhtiyacı ve hedef alanları gözeterek bütünsel bir perspektifle yürüttüğüm seanslarımda sürecin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğüm ebeveynlerle işbirliği içinde çalışmalarımı sürdürmekteyim. Burada hatırlatmak isterim ki ebeveynlik iki kişilik bir ekip işidir. Eğer ki koşullar uygun ise, her iki ebeveynin de çocuk ve ergen seanslarımın geribildiriminde bulunmalarını rica etmekteyim.

Seansların sıklığı ve ne kadar süreceği her bir bireye göre değişkenlik göstermekle birlikte, her bir bireyin gelişimsel hızına, ailenin işbirliğine ve konunun derinliğine bağlı olarak değişmektedir.

Yetişkinlere Yönelik Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Yetişkin bireylerle gerçekleştirdiğim seanslarımda da yine eklektik bir perspektifle çalışmalarımı sürdürmekteyim. Seanslarımda EMDR ve Bilişsel Davranışçı Terapi ekollerinden ağırlıklı olarak faydalanmaktayım. Yetişkin bireylerle gerçekleştirdiğim seanslarımda ortaklaşa belirlediğimiz konular üzerinde çalışırken daha sağlıklı bir gelişim ve değişim süreci hedeflenmektir.

Seansların sıklığı ve ne kadar süreceği her bir bireyin gelişimsel hızına ve çalışılan konunun derinliğine göre değişkenlik göstermektedir.

Çift ve Aile Danışmanlığı

Çift ve aile danışmanlığında seanslarımı iki farklı alanda yürütmekteyim.

İlk alan olan çocuk-ergen odaklı çift ve aile danışmalığında, çocuk ve ergenlerin sağlıklı sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek üzere anne ve baba uygulamaları üzerine çalışmaktayım. Ebeveynlerin anne ve baba olarak zorlandıkları alanlarda desteklenmesini amaçlarken, bir yandan da bağ odaklı bir perspektifle çocukların ve ergenlerin ihtiyaçlarına odaklanmaları hedeflenir.

İkinci alanda ise çift ilişkisine odaklanarak ilişki temelli bir danışmanlık süreci yürütülmektedir. Bu alanda çalışırken partnerler arası ilişki ve iletişim problemleri üzerine odaklanarak çalışmalarımı sürdürürken sıklıkla Gottman Çift Terapisi ekolünden faydalanılmaktayım.

Bireysel danışmanlık sürecinde olduğu gibi çift ve aile seanslarının sıklığı ve ne kadar süreceği ihtiyaca ve bireylerin kendi ilerlemelerine değişkenlik göstermektedir.

Çevrimiçi Danışmanlık

Bulunduğunuz konumdan bağımsız olarak çeşitli platformlar üzerinden (skype, zoom, facetime veya whatsapp) danışmanlık hizmeti alabilmeniz mümkündür. Çevrimiçi olarak yetişkin, ergen, çift ve aile danışmanlık hizmeti almanız mümkündür.

Çocuklarla yapılan çevrimiçi seanslar için çocuğun takvim yaşına, ihtiyacına ve gelişimsel düzeyine göre değerlendirme yapılmasının ardından planlama yapılabilmektedir. Daha detaylı bilgi için telefon veya elektronik posta ile iletişim kurulabilir.


♣ Görseller alıntıdır.

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön