Hakkımda


Doktor Psikolog Emine KAYA BİCAN

Tavsiye Ediyorum    

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans, Ankara Üniversitesi Gelişim Psikolojisi yüksek lisans mezunudur. Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji bölümünde tamamlamıştır.
Bireysel, aile ve çift seanslarında eklektik bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmekte ve ağırlıklı olarak EMDR, Deneyimsel Oyun Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, ve Gottman Çift Terapisi yaklaşımlarından faydalanmaktadır.
Çeşitli eğitim ve okul öncesi kurumlarda psikolog ve yönetici olarak görev almıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra çeşitli projelerde yer almış, psikolojik değerlendirme envanterlerinin ve psikolojik müdahale yaklaşımlarının eğitimini almıştır. Çalıştığı kurumlarda yaptığı bireysel ve grup çalışmaları yürütmüş, çeşitli seminerler, çalıştaylar ve oryantasyonlar düzenlemiştir. Bireysel, çift ve aile danışmanlık hizmetleri vermeye devam etmektedir.

Çocuk ve gençlere yönelik uyguladığı testler:

 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV (WÇZÖ-IV); Moxo Dikkat Testi; Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi; Çocuk Objektif Testleri Eğitimi; Bender-Gestalt Testi; Ankara Gelişim Tarama Envanteri – AGTE; Gessel Testi; Frostig Görsel Algı Testi 1 & 2; Kaufman Kısa Zeka Testi; Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Katıldığı Eğitimler, Workshoplar ve Seminerler:

 • Nörogelişimsel Perspektiften Bağlanma, Marianne Bentzen, Somatik Deneyimleme Türkiye.
 • Utanç ve Suçluluk, Marianne Bentzen, Somatik Deneyimleme Türkiye.
 • Terapide Kaynaklar, Marianne Bentzen, Somatik Deneyimleme Türkiye.
 • EMDR II. Düzey Temel Eğitimi, Enstitü Ay.
 • EMDR R-TEP Eğitimi, Asena Yurtsever, EMDR Derneği – Travma İyileştirme Grubu.
 • Çocuk ve Ergenlerle EMDR 1. Düzey Eğitimi, Prof. Dr. Ümran KORKMAZLAR, Fide Danışmanlık.
 • Aşkı Bulmak: Partner Seçimi, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN- AYTUN, Psikoloji İstanbul.
 • Çocuklar ve Duyguları, Joni Parthemer ve Beth Goss, Psikoloji İstanbul,
 • Kelly Dorfman ile Sağlıklı Çocuk, Psikoloji İstanbul,
 • Porno Kültüründe Çocuk Yetiştirmek: Ergen Çocuklar İçin Sağlıklı Cinsellik, Psikoloji İstanbul
 • Yakın İlişkilerde Kıskançlık, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN- AYTUN, Psikoloji İstanbul,
 • Compassion Cultivation Training CCT, Sema Demirkan, School of Compassion
 • Stephen Porges ile Polyvagal Teori, Psikoloji İstanbul
 • Deneyimsel Oyun Terapisi 2. Düzey Eğitimi, Byron NORTON, Psikoloji İstanbul
 • EMDR I. Düzey Temel Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • Deneyimsel Oyun Terapisinde Travma İfadelerinin İzini Sürmek, Byron NORTON, Psikoloji İstanbul
 • Deneyimsel Oyun Terapisinde Borderline Ebeveynlik Kavramları & Çocuklar Üzerindeki Etkisi, Byron NORTON, Psikoloji İstanbul
 • Maggie Kline ile Çocuklarda Sosyal Duygusal Gelişim Esnek Dayanıklılık Yol Haritası Modeli,  Maggie KLINE, Somatik Deneyimleme
 • SE Basics Semineri,  Didem ÇAYLAK VAN ZUIJLEN, Somatik Deneyimleme
 • Deneyimsel Oyun Terapisinde Oyuncakların Sembolik Anlamları, Byron NORTON, Psikoloji İstanbul
 • Deneyimsel Oyun Terapisinde Oyuncakların Sembolik Anlamları: Hayvanlar, Roller ve Çevre.  Byron NORTON, Psikoloji İstanbul
 • Dr. Christa Santangelo ile Ergenlik Üzerine, Christa SANTANGELO, Psikoloji İstanbul
 • Çocuklarda Duyusal Konular, Sarah STEINBORN GÖKLER, Caroline De BIOLLEY, Psikoloji İstanbul
 • Porno Kültüründe Çocuk Yetiştirmek Eğitici Eğitimi, Gail DINES, Nilüfer DEVECİGİL & Özge ÇİVCİ, Psikoloji İstanbul
 • Temel Travma Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Travma, Afet ve Kriz Birimi
 • Deneyimsel Oyun Terapisinde Çocukların Metaforik İfadeleri, Byron NORTON, Psikoloji İstanbul
 • Yakınlık Romantizm ve Cinsellik, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN-AYTUN, Psikoloji İstanbul
 • Bebekten Sonra İlişkiler, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN-AYTUN, Psikoloji İstanbul
 • Oyuncu Ebeveyn Olmak, Lawrence COHEN, Psikoloji İstanbul
 • Porno Kültüründe Çocuk Büyütmek, Gail DINES, Psikoloji İstanbul
 • Gottman Çift Terapisi 1. Düzey Eğitimi, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN-AYTUN, Psikoloji İstanbul
 • İlişki Ustaları, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN-AYTUN, Psikoloji İstanbul
 • Çift Terapisinde Aldatma ile Çalışma, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN-AYTUN, Psikoloji İstanbul
 • Oyun Terapisinde Aile ile Çalışmak, Nilüfer DEVECİGİL, Psikoloji İstanbul
 • İlişki Şiddeti, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN-AYTUN, Psikoloji İstanbul
 • Salgın Günlerinde İlişkiler, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN-AYTUN, Psikoloji İstanbul
 • 21. Y.Y.da Oyun Terapisti Olmak, Nilüfer DEVECİGİL, Psikoloji İstanbul
 • Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey Eğitimi, Nilüfer DEVECİGİL, Psikoloji İstanbul
 • MEB Onaylı Aile Danışmanlığı Eğitimi. Olgu Psikolojik Danışma Merkezi & Klinik Terapi Psikolojik danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri
 • PhD Summer School ‐ Social Psychology of Family Life (3 ECTS credits). Roskilde University, Roskilde, Danimarka, 9 – 11 Temmuz 2019.          
 • Moxo Dikkat Testi. Moxo Türkiye
 • Çocuk ve Ergen Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV (WÇZÖ-IV), Doç. Dr. İlkiz ALTINOĞLU DİKMEER, Türk Psikologlar Derneği
 • Marmara İlköğretime Hazır Oluş Uygulayıcı Eğitimi, Doç. Dr. Özgül POLAT, Ankara.
 • Bilişsel Davranışçı Açıdan Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Yolları, Doç. Dr. Okan Cem ÇIRAKOĞLU, Türk Psikologlar Derneği, Ankara.
 • Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü, Ankara.
 • Oyun Terapisi Eğitimi, Öğr. Gör. Mahizar TINKIR ALTIN, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, Ankara.
 • Çocuk Objektif Testleri Eğitimi (Bender-Gestalt, AGTE, Gessel, Frostig Görsel Algı Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi), Dr. Selen AYAS, Psikoloji Eğitimleri ve Terapiler Derneği.
 •  Ruhsal Gelişim Psikopatolojisi Hizmetindeki Aile Dizimleri, Dr. Mehmet Zakarsızoğlu, 15. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi.
 • Akademik Yayınları:
  • Kaya-Bican, E., Altan-Atalay, A., & Saritas-Atalar, D. (2022). The link between maternal emotion socialization practices and Turkish preschoolers’ emotion regulation: Moderating roles of paternal emotional support. Current Psychology, 1-10.
  • Kaya Bican, E. ve Sarıtaş Atalar, D. (2019, Eylül). “Turkish Preschoolers’ Emotion Regulation: Fathers’ Involvement in Child Care and Mothers’ Working Status” Sunulan bildiri, 19. European Conference on Developmental Psychology, Atina, Yunanistan.
  • Kaya-Bican, E. ve Öner-Özkan, B. (2018, Kasım). Türkiye’de Gönüllü Çocuksuzluğa İlişkin Sosyal Temsiller. Sunulan bildiri, 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye.
  • Kaya-Bican, E. ve Sarıtaş-Atalar D., (2017, Temmuz). The Link between Fathers’ Emotion Socialization Practices and Children’s Outcomes: Moderator Role of Children’s Temperament. Sunulan poster, 15. European Congress of Psychology (ECP 2017), Amsterdam, Hollanda.
  • Kaya-Bican, E. ve Sarıtaş-Atalar, D. (2017). Ana Babaların Duygu Sosyalleştirme Uygulamaları ve Erken Çocukluk Döneminde Duygusal ve Sosyal Gelişim. DTCF Dergisi, 57.2, 1365-1388. doi: 10.1501/Dtcfder_0000001566
  • Sarıtaş-Atalar, D. ve Kaya, E., (2016, Eylül). Okul öncesi çocukların duygu düzenlemelerinde anne ve babaların duygu sosyalleştirme uygulamalarının rolü. Sunulan bildiri, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir Türkiye.
  • Sarıtaş-Atalar, D. ve Kaya, E., (2016, Eylül). Duygu sosyalleştirme uygulamalarında ebeveyn ve çocuğun cinsiyetine göre farklılıklar. Sunulan poster, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir Türkiye
  • Kaya, E. ve Sarıtaş-Atalar, D., (2016, Temmuz). Fathers’ emotion socialization practices and children’s internalizing and externalizing behaviors: Mediator role of children’s emotion regulation. Sunulan poster, 24.Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD 2016), Vilnüs, Litvanya.
  • Kaya, E. ve Sarıtaş-Atalar, D., (2016, Temmuz). The predictors of fathers’ supportive and non- supportive reactions to their preschool aged children’s’ emotions in Turkey. Sunulan poster, 24.Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD 2016), Vilnüs, Litvanya.

  Diğer Yayınları:

  • Kaya Bican, E. (2018, Kasım). Küçük İmparator Sendromu. Bebeğim ve Biz, 48-52
  • Kaya Bican, E. (2018, Eylül). Çocuğunuzun Sevgi Dilini Keşfedin. Bebeğim ve Biz, 50-54.

Üye Olduğu Dernek & Topluluklar:

 • Türk Psikologlar Derneği
 • Ontario Association of Mental Health Professionals – OAMHP
 • EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Araştırma Geliştirme ve Uygulama Derneği) Derneği

 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği

 • European Society on Family Relations (ESFR) – Avrupa Aile İlişkileri Derneği

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön