Duygusal İhmal

Duygusal İhmal

Bireyin duygusal ihtiyaçlarının yeterince karşılanmaması “duygusal ihmal” olarak tanımlanmaktadır…

Duygusal istismardan farklı olarak duygusal ihmali bir nevi yoksunluk olarak belirtmek çok da yanlış olmayacaktır. Jasmin Lee Cori yetersiz anneliğin veya annenin duygusal ihmalinin 15 olası sonucunu şöyle özetlemektedir:

1. Değer ve öz saygı hissinde eksiklikler.

2. Yeteri kadar desteğin olmadığı hissi.

3. İhtiyaçlarını kabullenme ve bunları dile getirmede güçlükler.

4. Duygusal açlık hissetmek, yetersiz sevgi görme düşünceleri.

5. Sevgiyi kabul etme ve yakın ilişki kurmada güçlükler.

6. Yalnızlık, aidiyetsizlik hissi.

7. Duyguları yönetmede güçlük.

8. Derin bir yoksunluk hissi.

9. Mücadele hissi.

10. Depresyon.

11. Bağımlılık davranışları.

12. Güçsüz kılınmış gibi hissetmek.

13. Güvende hissetmemek.

14. Mükemmeliyetçilik, sürekli özeleştiride bulunmak.

15. Kendi özgün sesini bulma ve bunu ifade etmede güçlük.

Uzman Psikolog Emine KAYA BİCAN

(Kaynak: Jasmin Lee Cori – Annenin Duygusal Yokluğu)


♣ Görsel alıntıdır.

Yukarı