Görmezden Gelmek

Görmezden Gelmek

Görmezden gelme…
Bir baş etme yöntemi olarak görmezden gelme, kriz anlarında özellikle yetişkinlerin takındığı tutumlardan birisi…
Ne oluyor peki görmezden gelince? Nasıl bir mesaj iletiyoruz karşımızdakine?
Özellikle kriz anlarında, çocukların öfkelerini kontrol edemediği ve saldırganlaştığı durumlarda onları görmezden gelerek ‘seni görmüyorum’ mesajını iletmiş oluyoruz.
Görülememe karşı tarafta ‘ihtiyacım olduğunda benimle ilişki kurmak istemiyor’ veya ‘önemli değilim, çünkü beni görmüyor’ şeklinde yorumlanıyor (çoğu zaman). Peki aslında ne yapmaya çalışıyorduk? Krizle veya belki kriz anındaki ‘istenmeyen’, saldırgan davranışla baş etmeye çalışıyor, bunu anlatmaya çalışıyorduk. Ancak bu durumda davranışa vurgu yapmak isterken aslında mesajımız karşımızdakine iletmek istediğimiz şekliyle ulaşmış olmuyor. Sorunumuz çözülmemiş, tam tersine dönüşerek karmaşık bir yapıya bürünmüş oluyor.
.
Bir de şu açıdan bakalım:
Birisi sizi görmezden gelse nasıl hissedersiniz?
Görmezden geldiğiniz kişi, hele ki yetişkin olmayan bir çocuk sizce kendini nasıl hisseder?
.
Ne yapabiliriz?
Açık ve net şekilde iletişimi tamamen kesmeden sözel yollarla iletişim kurabiliriz.
Bunun için asıl vermek istediğimiz mesajı gerekçeleriyle anlatabiliriz.
Öfkeliysek bununla baş etmek üzere biraz zaman isteyebiliriz. Bir süre uzaklaşacaksak bunun geçiciliğini öncesinde anlatabiliriz.
Karşımızdaki henüz dinlemeye hazır değilse, hazır olmasını örneğin öfkeliyse sakinleşmesini bekleyebiliriz…

Uzm. Psk. Emine KAYA BİCAN

—————

♣ Görsel alıntıdır.

Yukarı