Öfke ve Disiplin

Öfke ve Disiplin

Öfke duygusu çoğu zaman hissedilmemesi gereken, kontrol altına alınması veya disipline edilmesi gereken bir duyguymuş gibi bizleri yanılgıya düşürse de, aslında en temel duygulardan birisidir…

Engellendiğimizde, bir kayıp yaşadığımızda veya beklenen dışı bir durumla karşılaştığımızda öfke hissetmemiz oldukça olağandır. Pek çok ebeveyn öfkeyi tamamen yanlış bir duygu olarak görüp bu doğrultuda çocuğunu disipline etmeyi uygun görmektedir. Bu tarz uygulamaların, duygusunu nasıl yöneteceğini bilmeyen bir çocuğa herhangi bir faydasının olmayacağı gibi ebeveyn-çocuk iletişimine de olumsuz katkıları olacaktır…

Bunun yerine erken dönem çocukluktan başlayarak çocuklara duygusal anlamda rehberlik edilmesi, öfkenin dışavurumuna ilişkin uygun kanalların çocuklara öğretilmesi gerekmektedir… Bunun ilk adımı olarak bir ebeveynin kendi öfkesini nasıl yönettiğinin farkına varması, çocuğuna model olması bakımından oldukça önemli olacaktır.

Uzman Psikolog Emine KAYA BİCAN

♣ Görsel alıntıdır.

Yukarı