Yardım istemeye hakkım (mı) var?!

Yardım istemeye hakkım (mı) var?!

Güçsüzlük müdür yardım istemek? Yoksa bir süper güç mü?
Ne zorlar bizi yardım isterken?
Her şeyin yükü omuzlarımızdayken belki birazını bırakmak, paylaşmak neden zorlar bizi?
Yardım isterken niye zorlanırız?
〰️
Yetersiz mi hissettirir?
Güçsüz mü hissettirir bizleri?
Yoksa başarısız mı?
Reddedilme ihtimali mi korkutur bizi?
Aciz görünmek mi örseler?
Kontrolümüzü mü kaybederiz?
Ayıp mı olur karşımızdakine?
〰️
Ne zaman öğrendik bu pratiği, yorgunluğu hissetmemek pahasına yüklerle yaşamayı?
Belki her şeye yetmeyi, yetmeye çalışmayı…
〰️
Bu soruları sormak öz farkındalığımızın gelişimine katkı sağlayacağı gibi, öz ihtiyaçlarımızı fark etmemize ve kalıplaşmış bilişlerimizi esnetebilmemize de olanak sağlayacaktır.
Her şeye yetemeyebilir, yetişemeyebiliriz.
Desteğe ihtiyaç duyabiliriz.
İhtiyacımızı farkettiğimizde yardım isteyebiliriz.
Yardım istemeye de pekala hakkımız vardır!

Uzm. Psk. Emine KAYA BİCAN

Yukarı