Haset ve Rekabet

-Kendi kuyruğunu yiyen yılan-

Yazar: Leyla Navaro

Yayınevi: Remzi Kitabevi

“Duyguları değiştirmek ya da reddetmek mümkün değildir; duygular sadece duyulur, anlaşılır ve kabul edilir…. Genelde kabul gören, anlaşılan duygunun ruhumuz üzerindeki baskısı azalır”

Haset ve kıskançlık her ne kadar olumsuz atfedilen duygular kategorisinde yer alsa da, bu duyguların daha olumlu bir alanda dönüştürülerek kullanılabileceğine dair güzel açıklamaların bulunduğu, kavramsal ayrımların örneklerle süslendiği bir kitap “Haset ve Rekabet”. Çeşitli teorisyenlerin alıntılandığı ve yazarın kendi danışanlarından örnekler sunulduğu kısımlarla duygu farkındalığı ve yönetimi konusunda faydalı olabileceğini ve kaynak kitaplar arasında yerini alabileceğini düşünüyorum…

–Tanıtım Yazısından

Kendi Kuyruğunu Yiyen Yılan
Haset aslında gizli bir has(r)et olabilir mi?

Haset ve rekabet sadece keskin ve yıkıcı yönleriyle mi yaşanır? Yoksa rekabet ivme kazandıran bir duygulanıma, haset ise ilham kaynağına dönüşebilir mi?

Bu kitap haset ve rekabetin yıkıcı dışavurumları kadar, ivme kazandıran ve geliştiren yönlerini de ele alıyor; bu güçlü duyguların psikanalitik kuramlarını, bireysel nedenlerini, toplumsal cinsiyet rollerindeki farklılıkları, bilinçli ve bilinçaltı savunmalarını tanımlayarak onların daha anlaşılır ve yönetilir hale dönüşmesini amaçlıyor.

Yazarın kullandığı ‘kendi kuyruğunu yiyen yılan’ Ouroboros simgesi, haset ve rekabetin ikili doğasını yansıtıyor. İnsan, bu yılan misali kendi kendini yiyip bitirebileceği gibi, Ouroboros’un aynı zamanda simgelediği dönüşüm, devinim, bütünlenme, kendine yetme gibi olumlu özelliklerin ortaya çıkmasını da sağlayabilir.

Sonuçta yazar, haset ve rekabetin yarattığı enerjinin kişiyi aşağıya çekmek, yiyip bitirmek yerine, onun gelişimini destekleyen bir itici güç olabileceği savıyla okura bir yol haritası veriyor.

-Tanıtım Yazısından-

Keyifli okumalar…

Uzm. Psk. Emine KAYA BİCAN

Yazı oluşturuldu 179

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön